Examination Information

入試情報

募集定員
都市環境学部 都市政策科学科

2019年度入試 募集定員

入学定員(35名)

一般選抜(35名)

うち、前期日程30名(文系型入試20名、理系型入試10名)、後期日程5名。

AO入試(グローバル人材育成入試):若干名

特別選抜(私費外国人留学生):若干名

大学院 都市政策科学域

2018年度入試 募集定員

博士前期課程(15名程度)

博士後期課程(5名程度)

(注)2018年度入試とは、以下の試験を指します。

・2017年8月試験実施・2018年4月入学

・2018年2月試験実施・2018年4月入学

・2018年8月試験実施・2018年10月入学

2019年度入試 募集定員

博士前期課程(15名程度)

博士後期課程(5名程度)

(注)2019年度入試とは、以下の試験を指します。

・2018年8月試験実施・2019年4月入学

・2019年2月試験実施・2019年4月入学

・2019年8月試験実施・2019年10月入学