Examination Information

入試情報

募集定員

都市環境学部 都市政策科学科

2020年度入試 募集定員

入学定員(35名)

一般選抜(35名)

うち、前期日程30名(文系型入試20名、理系型入試10名)、後期日程5名。

AO入試(グローバル人材育成入試):若干名

特別選抜(私費外国人留学生):若干名

大学院 都市政策科学域

2020年度入試 募集定員

博士前期課程(15名程度)
博士後期課程(5名程度)
(注)2020年度入試とは、以下の試験を指します。
・2019年8月試験実施・2020年4月入学
・2020年2月試験実施・2020年4月入学
・2020年8月試験実施・2020年10月入学
 
※研究室ごとの定員は各指導教員4名以内となっています。

 

2019年度入試 募集定員

博士前期課程(15名程度)
博士後期課程(5名程度)
(注)2019年度入試とは、以下の試験を指します。
・2018年8月試験実施・2019年4月入学(終了)
・2019年2月試験実施・2019年4月入学(終了)
・2019年8月試験実施・2019年10月入学
  
※博士前期課程については既に定員が充足しておりますので、2019年10月入学を希望する人は指導を希望する教員と十分に相談の上、受験を検討してください。